Privacy Policy

Team Estetica respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik jouw gegevens met jouw toestemming. Team Estetica zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. De consument heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door mij bijgehouden gegevens. Team Estetica gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren: Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand. Jouw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Team Estetica fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Team Estetica verstrekt geen gegevens aan derden waardoor jouw privacy in het geding komt.